A A A

WSPÓŁPRACA Z NAMI

REGULAMIN - WARUNKI WSPÓŁPRACY

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z oferowanych przez nas usług, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe.§ 2 Zawarcie umowy

1. Zamówienia przyjmujemy tylko i wyłącznie z formie pisemnej za pomocą formularza zamówienia, który należy wypełnić, opieczętować, podpisać i przesłać zeskanowany na nasz adres e-mail.

2. Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

3. Rezygnację ze zlecenia należy składać wyłącznie na piśmie. Rezygnacja jest możliwa tylko jeśli projekt nie został jeszcze oddany do druku.§ 3 Ceny

1. Ceny podane na stronie internetowej są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.

2. Dodatkowe zmiany zlecenia zgłaszane przez Zamawiającego po przyjęciu zlecenia będą doliczone do rachunku.§ 4 Płatności

1.
Obowiązującą formą płatności jest przedpłata całości zamówienia gotówką (w Krakowie) lub na konto przed rozpoczęciem jego realizacji lub w przypadku wysyłki zamówienia poza Kraków, przy kwocie nie przekraczającej 500 zł brutto płatność za pobraniem pocztowym.

2. W przypadku odmowy przyjęcia towaru za pobraniem, EXPODRUK pobiera dodatkowo odszkodowanie w wysokości 150,00 zł (netto). 

3. Przy dłuższej współpracy, możliwe jest uzyskanie wydłużonego terminu płatności, wówczas Zamawiający ma obowiązek przesłania na nasz adres skanu dokumentów: Wpisu do ewidencji gospodarczej, NIP-u i regonu.

4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która jest wysyłana do Zamawiającego za pomocą poczty e-mail lub dołączana jako wydruk do paczki z zamówieniem. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturą pro forma i przesyłana na adres e-mail.§ 5 Projekty
1. Projekty małoformatowe mogą być dostarczane przez Zamawiającego w postaci plików otwartych w formatach CDR, AI, PSD lub plików zamkniętych PDF. Możliwe jest również dostarczenie projektów w formatach TIF, JPG.

2. W celu uniknięcia problemów z drukiem wszystkie teksty w projektach zapisanych w formacie .cdr, .ai należy koniecznie „zamienić na krzywe”, a grafikę bitmapową oraz fotografie przygotować w formacie jpg/tif/psd, w rozdzielczości 300 dpi, w skali 1:1, kolory CMYK. Pliki rastrowe należy zapisać w formacie JPG, EPS lub TIFF, 300 dpi, 1:1, kolory CMYK. Efekty „soczewka”, „cień”, „przejścia tonalne” itp. muszą być zamienione na mapy bitowe.

3. Do wydruków wielkoformatowych projekty przyjmujemy w postaci plików zapisanych jako tif (z kompresją LZW) w skali 1:1, kolory CMYK, bez warstw, masek, kanałów.

4. Grafika z prezentacji internetowej bez przetworzenia nie nadaje się do zastosowań poligraficznych. Niewłaściwe ustawienia parametrów pracy mogą uniemożliwić poprawne jej wydrukowanie.

5. Kolory wyświetlane na monitorze komputera są zazwyczaj niezgodne z wydrukiem drukarskim. Jeżeli kolorystyka materiałów reklamowych jest ściśle określona prosimy o dostarczenie przed drukiem wzorca, czyli odbitki próbnej (Proof lub Cromalin).

6. Projekty drukowane są w takiej postaci w jakiej zostały dostarczone przez Zamawiającego, nie ingerujemy w grafikę oraz teksty, nie sprawdzamy tekstów, nie poprawiamy błędów, sprawdzamy tylko prawidłowość formatu, linii cięcia i nadlewów.

7. Nie ponosimy odpowiedzialności za uchybienia prawne oraz za naruszenie praw osób trzecich w treści dostarczonych projektów.

8. W większości przypadków istnieje możliwość otrzymania od nas siatki potrzebnej do przygotowania projektu.

9. Zamawiający odpowiada w pełni za poprawność przesłanego projektu.
§ 6 Realizacja zleceń

1. Zlecenia realizowane są na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego zamówienia i projektu, a w przypadku przedpłaty także potwierdzenia przelewu.

2. Projekt powinien być dostarczany wyłącznie w formatach wyznaczonych przez Zamawiającego.

3. W przypadku dostarczenia projektu w formacie innym niż wyznaczone, nie możemy zagwarantować bezbłędnego wykonania zlecenia.§ 7 Terminy realizacji zleceń

1. Terminy realizacji zleceń druku cyfrowego, solventowego i UV to 1-7 dni roboczych.

2. Terminy realizacji zleceń druku offsetowego to 3-17 dni roboczych.

3. Terminowe wypełnienia zobowiązań przez Zamawiającego (zamówienie, przedpłata, przysłanie projektu) jest warunkiem dotrzymania terminu realizacji zamówienia oraz terminu dostawy przez zleceniobiorcę. Ustalone terminy wykonania zlecenia obowiązują tylko wtedy, jeśli zostały zatwierdzone przez Zamawiającego.§ 8 Przesyłka i odbiór materiałów

1. Gotowe zamówienia przesyłamy za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na koszt Zleceniodawcy.

2. Po wykonaniu zlecenia odpowiedzialność za przesyłkę przejmuje poczta lub firma kurierska.

3. Wszelkie opóźnienia, zaginięcia, uszkodzenia itp. należy zgłaszać bezpośrednio na poczcie lub w firmie kurierskiej.

4. Niedostarczenie przesyłki w terminie nie jest podstawa do odstąpienia od umowy.

5. Możliwy jest odbiór osobisty gotowych materiałów w Krakowie, okolice Krowordrza-Azory.§ 9 Reklamacje

1. Reklamacje należy składać w terminie do 7 dni od daty otrzymania materiałów. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej z dokładnym określeniem przedmiotu reklamacji.

3. Jeżeli towar nie nadaje się do użytku zgodnie ze swoim przeznaczeniem lub nie spełnia wymogów jakości produktu, jesteśmy zobowiązani do dostarczenia nowego niewadliwego towaru.

4. W przypadku kolorowych produktów, możliwe i dopuszczalne są odstępstwa od oryginalnych kolorów i nie podlegają reklamacji.

5. Kolory wyświetlane na monitorze komputera ze względu na różne ustawienia i kalibracje są zazwyczaj niezgodne z wydrukiem drukarskim. Takie różnice w kolorystyce nie podlegają reklamacji.

6. Jeżeli wadliwa jest tylko cześć towaru, to Zamawiający nie ma prawa reklamować całego towaru.

7. Dopuszczalny jest nadmiar lub niedobór do 5% nakładu.

8. Dopuszczalne są różnice w rozmiarach wydruków małoformatowych w wypadku małych wydruków: wizytówek, kart, metek, karnetów itp. +/- 1-2mm, pozostałych większych druków +/- 1-5mm, jak również przesunięcia lini cięcia/sztancowania poziomo lub pionowo +/- 1-2 mm. Reklamacje z tego powodu nie będą uwzględniane.

9. Nie podlega reklamacji towar, który został w jakiś sposób zmieniony lub naruszony przez Zamawiającego lub osoby trzecie, chyba ze zleceniodawca udowodni, iż dokonane przez niego zmiany nie są przyczyną wady towaru którą zgłasza do reklamacji.

10. Inne roszczenia Zamawiającego nieważne na jakiej podstawie prawnej nie będą brane pod uwagę.

 
Licznik: 13482